سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد نوروزی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۹) / بدلكار (۱) / مدير تهيه (۲) / مدير تداركات (۸) / تداركات (۲) / حمل و نقل (۱) / با تشكر از (۲) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   بدلكار   مدير تهيه   مدير تداركات   تداركات   حمل و نقل   با تشكر از   گروه فني  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  فاتح دلها (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   بدلكار   مدير تهيه   مدير تداركات   تداركات   حمل و نقل   با تشكر از   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۹)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  خلبان (۱۳۷۶)
  ۲ -  سالهاي خاكستري (۱۳۶۷)
  ۳ -  دفاع از ناموس (۱۳۵۴)
  ۴ -  جوجه فكلي (۱۳۵۳)
  ۵ -  حسين آژدان (۱۳۵۳)
  ۶ -  جعفر جني و محبوبه اش (۱۳۵۲)
  ۷ -  معشوقه (۱۳۵۲)
  ۸ -  قايقرانان (۱۳۵۱)
  ۹ -  ميخك سفيد (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   بدلكار   مدير تهيه   مدير تداركات   تداركات   حمل و نقل   با تشكر از   گروه فني  
 1. بدلكار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين خون (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   بدلكار   مدير تهيه   مدير تداركات   تداركات   حمل و نقل   با تشكر از   گروه فني  
 1. مدير تهيه  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  جاهل و رقاصه (۱۳۵۵)
  ۲ -  جعفر جني و محبوبه اش (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   بدلكار   مدير تهيه   مدير تداركات   تداركات   حمل و نقل   با تشكر از   گروه فني  
 1. مدير تداركات  : (۸)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  جميل (۱۳۶۶)
  ۲ -  والده آقا مصطفي (۱۳۵۵)
  ۳ -  پلنگ در شب (۱۳۵۴)
  ۴ -  دفاع از ناموس (۱۳۵۴)
  ۵ -  سارق (۱۳۵۴)
  ۶ -  هدف (۱۳۵۴)
  ۷ -  جوجه فكلي (۱۳۵۳)
  ۸ -  حسين آژدان (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   بدلكار   مدير تهيه   مدير تداركات   تداركات   حمل و نقل   با تشكر از   گروه فني  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  جايزه (۱۳۵۵)
  ۲ -  عمو فوتبالي (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   بدلكار   مدير تهيه   مدير تداركات   تداركات   حمل و نقل   با تشكر از   گروه فني  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  برخورد (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   بدلكار   مدير تهيه   مدير تداركات   تداركات   حمل و نقل   با تشكر از   گروه فني  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  موج مرده (۱۳۷۹)
  ۲ -  رنجر (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   بدلكار   مدير تهيه   مدير تداركات   تداركات   حمل و نقل   با تشكر از   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مردي كه موش شد (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.