سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين اسدی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۵) / دستيار دوم فيلمبردار (۲) / گروه فيلمبرداري (۹) / نور (۲) / دستيار فيلمبردار (۳) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۵)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  وكيل اول (۱۳۶۵)
  ۲ -  آوار (۱۳۶۴)
  ۳ -  تشريفات (۱۳۶۴)
  ۴ -  جدال (۱۳۶۴)
  ۵ -  عبور از ميدان مين (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   با تشكر از  
 1. دستيار دوم فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  آزمايشگاه (۱۳۹۰)
  ۲ -  به كبودي ياس (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   با تشكر از  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۹)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  همه چيز براي فروش (۱۳۹۲)
  ۲ -  اينجا بدون من (۱۳۸۹)
  ۳ -  پايان دوم (۱۳۸۹)
  ۴ -  ازدواج در وقت اضافه (۱۳۸۸)
  ۵ -  سن پترزبورگ (۱۳۸۸)
  ۶ -  تاكسي نارنجي (۱۳۸۷)
  ۷ -  چهل سالگي (۱۳۸۷)
  ۸ -  شكار روباه (۱۳۸۷)
  ۹ -  مظفرنامه (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   با تشكر از  
 1. نور  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  صداها (۱۳۸۷)
  ۲ -  خواب زمستاني (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   با تشكر از  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  همه چيز براي فروش (۱۳۹۲)
  ۲ -  ترديد (۱۳۸۷)
  ۳ -  ابراهيم خليل الله (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آزمايشگاه (۱۳۹۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.