سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

آفاق رضوانی

 

فيلم شناسی :   طراح لباس (۱) / مسئول لباس (۴) / مسئول دوخت لباس (۲) / جامه دار  (۱) فيلم شناسی :   طراح لباس   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   جامه دار  
 1. طراح لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شير سنگي (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   طراح لباس   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   جامه دار  
 1. مسئول لباس  : (۴)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  جستجوگر (۱۳۶۸)
  ۲ -  مادر (۱۳۶۸)
  ۳ -  سفر عشق (۱۳۶۷)
  ۴ -  كفشهاي ميرزانوروز (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   طراح لباس   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   جامه دار  
 1. مسئول دوخت لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  تبعيدي ها (۱۳۷۰)
  ۲ -  وكيل اول (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   طراح لباس   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   جامه دار  
 1. جامه دار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مجسمه (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.