سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

خيراله حسينی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / مدير توليد (۱) / مدير تداركات (۲) / تداركات (۳) / تداركات نظامي (۱) / دستيار تداركات  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   تداركات نظامي   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زرد قناري (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   تداركات نظامي   دستيار تداركات  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  دانه هاي گندم (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   تداركات نظامي   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ماه پيشوني (۱۳۷۴)
  ۲ -  پادزهر (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   تداركات نظامي   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تماس (۱۳۶۸)
  ۲ -  تشريفات (۱۳۶۴)
  ۳ -  فرار (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   تداركات نظامي   دستيار تداركات  
 1. تداركات نظامي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پرنده آهنين (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   تداركات نظامي   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زرد قناري (۱۳۶۷)
  ۲ -  وكيل اول (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.