سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

نريمان شاداب

 زندگينامه  

نريمان شاداب در سال 1331 در شهر مشهد به دنيا آمد. مدرك وي ليسانس مي باشد. او مسئول جلوه هاي ويژه و عمليات پرواز در فيلم هاي ايراني، خلبان و مدير مؤسسه «سينما شهر» بوده است.

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / با تشكر از (۲) / خلبان (۱) / مسئول پرواز (۴) / مشاور نظامي  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   با تشكر از   خلبان   مسئول پرواز   مشاور نظامي  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چهارشنبه عزيز (۱۳۷۱)
  ۲ -  طعمه (۱۳۷۱)
  ۳ -  قافله (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با تشكر از   خلبان   مسئول پرواز   مشاور نظامي  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ارابه مرگ (۱۳۷۵)
  ۲ -  سجاده آتش (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با تشكر از   خلبان   مسئول پرواز   مشاور نظامي  
 1. خلبان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اوينار (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با تشكر از   خلبان   مسئول پرواز   مشاور نظامي  
 1. مسئول پرواز  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زخمي (۱۳۷۶)
  ۲ -  نيش (۱۳۷۳)
  ۳ -  افعي (۱۳۷۱)
  ۴ -  بر بال فرشتگان (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با تشكر از   خلبان   مسئول پرواز   مشاور نظامي  
 1. مشاور نظامي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پرنده آهنين (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.