سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميد محمدی

 

فيلم شناسی :   فيلمبردار تيتراژ (۱) / حمل و نقل (۵) / صدابردار (۱) / دستيار تروكاژ  (۱) فيلم شناسی :   فيلمبردار تيتراژ   حمل و نقل   صدابردار   دستيار تروكاژ  
 1. فيلمبردار تيتراژ  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هزاران زن مثل من (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار تيتراژ   حمل و نقل   صدابردار   دستيار تروكاژ  
 1. حمل و نقل  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قاعده بازي (۱۳۸۵)
  ۲ -  ستاره ها (جلد 1: ستاره مي شود) (۱۳۸۴)
  ۳ -  ستاره ها (جلد 2: ستاره است) (۱۳۸۴)
  ۴ -  ستاره ها (جلد 3: ستاره بود) (۱۳۸۴)
  ۵ -  عروس فراري (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار تيتراژ   حمل و نقل   صدابردار   دستيار تروكاژ  
 1. صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  زرد (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار تيتراژ   حمل و نقل   صدابردار   دستيار تروكاژ  
 1. دستيار تروكاژ  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پارتي (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.