سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مرتضی حسينی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / تداركات (۲) / گروه تداركات (۱) / خدمات (۱) / حمل و نقل (۴) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   خدمات   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  قبيله من (۱۳۹۰)
  ۲ -  پرستوهاي عاشق (۱۳۸۹)
  ۳ -  ماه پيشوني (۱۳۷۴)
  ۴ -  صبح روز بعد (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   خدمات   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ماه پيشوني (۱۳۷۴)
  ۲ -  پادزهر (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   خدمات   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  امتحان (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   خدمات   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. خدمات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آسمان پرستاره (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   خدمات   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. حمل و نقل  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  پله آخر (۱۳۹۰)
  ۲ -  پاكباخته (۱۳۷۴)
  ۳ -  شاخ گاو (۱۳۷۴)
  ۴ -  غزال (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   خدمات   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پرنده آهنين (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.