سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن احمدی

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۱) / بازيگر (۲) / فيلمبردار پشت صحنه (۱) / مسئول دوخت لباس (۱) / مدير تداركات (۱) / تداركات (۱) / گروه تداركات (۱) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   بازيگر   فيلمبردار پشت صحنه   مسئول دوخت لباس   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پشت ديوار شب (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   بازيگر   فيلمبردار پشت صحنه   مسئول دوخت لباس   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دو روي سكه (۱۳۷۱)
  ۲ -  موتو (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   بازيگر   فيلمبردار پشت صحنه   مسئول دوخت لباس   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. فيلمبردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دو روي سكه (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   بازيگر   فيلمبردار پشت صحنه   مسئول دوخت لباس   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. مسئول دوخت لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هبوط (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   بازيگر   فيلمبردار پشت صحنه   مسئول دوخت لباس   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اتل متل توتوله (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   بازيگر   فيلمبردار پشت صحنه   مسئول دوخت لباس   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شانس زندگي (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   بازيگر   فيلمبردار پشت صحنه   مسئول دوخت لباس   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آواز تهران (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   بازيگر   فيلمبردار پشت صحنه   مسئول دوخت لباس   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عقرب (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.