سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ناصر اسماعيلی

 

فيلم شناسی :   دستيار تداركات (۱) / امور فني صدا (۲) / دستيار صدابردار (۱) / افكت (۲) / صدابرداري استوديو  (۱) فيلم شناسی :   دستيار تداركات   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  اجاره نشين ها (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   دستيار تداركات   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. امور فني صدا  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تشريفات (۱۳۶۴)
  ۲ -  صف (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   دستيار تداركات   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. دستيار صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دزد و نويسنده (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   دستيار تداركات   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. افكت  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مدار بسته (۱۳۶۴)
  ۲ -  فرار (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   دستيار تداركات   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. صدابرداري استوديو  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زندان دوله تو (۱۳۶۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.