سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا صادقی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۶) / مدير تداركات (۱) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  عاشق (۱۳۸۵)
  ۲ -  پل سيزدهم (۱۳۸۳)
  ۳ -  جوجه اردك من (۱۳۸۱)
  ۴ -  كودك شاعر (۱۳۸۱)
  ۵ -  شنگول و منگول (۱۳۶۸)
  ۶ -  جدال در تاسوكي (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  صندلي خالي (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  رابطه (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.