سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهدی بهمن پور

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / طراح صحنه (۱) / مدير صحنه (۱) / مجري دكور (۱) / دكور (۱) / مسئول دوخت لباس (۱) / باران ساز (۱) / افكت (۱) / مسئول جلوه هاي ويژه (۱) / جلوه هاي ويژه (۹) / دستيار جلوه هاي ويژه (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مدير صحنه   مجري دكور   دكور   مسئول دوخت لباس   باران ساز   افكت   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  غريبه و مه (۱۳۵۳)
  ۲ -  پستچي (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مدير صحنه   مجري دكور   دكور   مسئول دوخت لباس   باران ساز   افكت   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   گروه فني  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  صمد در راه اژدها (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مدير صحنه   مجري دكور   دكور   مسئول دوخت لباس   باران ساز   افكت   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   گروه فني  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  بن بست (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مدير صحنه   مجري دكور   دكور   مسئول دوخت لباس   باران ساز   افكت   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   گروه فني  
 1. مجري دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مترسك (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مدير صحنه   مجري دكور   دكور   مسئول دوخت لباس   باران ساز   افكت   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   گروه فني  
 1. دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  سايه هاي بلند باد (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مدير صحنه   مجري دكور   دكور   مسئول دوخت لباس   باران ساز   افكت   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   گروه فني  
 1. مسئول دوخت لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مرگ پلنگ (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مدير صحنه   مجري دكور   دكور   مسئول دوخت لباس   باران ساز   افكت   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   گروه فني  
 1. باران ساز  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تصوير آخر (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مدير صحنه   مجري دكور   دكور   مسئول دوخت لباس   باران ساز   افكت   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   گروه فني  
 1. افكت  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آخرين لحظه (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مدير صحنه   مجري دكور   دكور   مسئول دوخت لباس   باران ساز   افكت   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   گروه فني  
 1. مسئول جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مدير صحنه   مجري دكور   دكور   مسئول دوخت لباس   باران ساز   افكت   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   گروه فني  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۹)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  دمرل (۱۳۷۲)
  ۲ -  دو فيلم با يك بليت (۱۳۶۹)
  ۳ -  عروس (۱۳۶۹)
  ۴ -  بازي تمام شد (۱۳۶۸)
  ۵ -  مرگ پلنگ (۱۳۶۸)
  ۶ -  برهوت (۱۳۶۷)
  ۷ -  صف (۱۳۶۳)
  ۸ -  فصل خون (۱۳۶۰)
  ۹ -  غريبه و مه (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مدير صحنه   مجري دكور   دكور   مسئول دوخت لباس   باران ساز   افكت   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   گروه فني  
 1. دستيار جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  ستارخان (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مدير صحنه   مجري دكور   دكور   مسئول دوخت لباس   باران ساز   افكت   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  صمد در به در مي شود (۱۳۵۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.