سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد بانكی

  تاريخ و محل تولد
اول ارديبهشت ماه سال 1323
اصفهان

 زندگينامه  

محمد بانكي در سال 1323 در شهر اصفهان به دنيا آمد. وي داراي مدرك تحصيلي ديپلم است.شروع فعاليت هنري او در سال 1340 با حرفه عكاسي آغاز شد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۳) / برنامه ريز (۳) / گروه كارگرداني (۱) / مدير روابط عمومي (۲) / بازيگر (۲۲) / تهيه كننده (۱۰) / مدير توليد (۵) / امور مالي (۱) / عكس  (۳۸) فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   گروه كارگرداني   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   امور مالي   عكس  
 1. كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  دو دوست (۱۳۹۳)
  ۲ -  تو و من (۱۳۹۰)
  ۳ -  دو خواهر (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   گروه كارگرداني   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   امور مالي   عكس  
 1. برنامه ريز  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تهاجم (۱۳۷۵)
  ۲ -  حمله خرچنگها (۱۳۷۱)
  ۳ -  حسنك (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   گروه كارگرداني   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   امور مالي   عكس  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دختر ميليونر (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   گروه كارگرداني   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   امور مالي   عكس  
 1. مدير روابط عمومي  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شاهين طلايي (۱۳۷۲)
  ۲ -  حمله خرچنگها (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   گروه كارگرداني   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   امور مالي   عكس  
 1. بازيگر  : (۲۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  دو دوست (۱۳۹۳)
  ۲ -  علف هاي هرز (۱۳۷۷)
  ۳ -  تهاجم (۱۳۷۵)
  ۴ -  حامي (۱۳۷۳)
  ۵ -  مرد كوچك (۱۳۷۳)
  ۶ -  شاهين طلايي (۱۳۷۲)
  ۷ -  حمله خرچنگها (۱۳۷۱)
  ۸ -  كمينگاه (۱۳۶۶)
  ۹ -  راهي به سوي خدا (۱۳۵۸)
  ۱۰ -  زن (۱۳۵۶)
  ۱۱ -  سكوت بزرگ (۱۳۵۶)
  ۱۲ -  طغيانگر (۱۳۵۶)
  ۱۳ -  فرياد عشق (۱۳۵۶)
  ۱۴ -  سياه بخت (۱۳۵۵)
  ۱۵ -  مادر دوستت دارم (۱۳۵۴)
  ۱۶ -  مرد ناآرام (۱۳۵۴)
  ۱۷ -  مرغ همسايه (۱۳۵۳)
  ۱۸ -  زنجيري (۱۳۵۲)
  ۱۹ -  غريب (۱۳۵۲)
  ۲۰ -  گريز از مرگ (۱۳۵۲)
  ۲۱ -  ضعيفه (۱۳۵۱)
  ۲۲ -  بارگاه شيطان (۱۳۴۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   گروه كارگرداني   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   امور مالي   عكس  
 1. تهيه كننده  : (۱۰)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دختر ميليونر (۱۳۸۵)
  ۲ -  علف هاي هرز (۱۳۷۷)
  ۳ -  تهاجم (۱۳۷۵)
  ۴ -  حامي (۱۳۷۳)
  ۵ -  مرد كوچك (۱۳۷۳)
  ۶ -  شاهين طلايي (۱۳۷۲)
  ۷ -  حمله خرچنگها (۱۳۷۱)
  ۸ -  حسنك (۱۳۷۰)
  ۹ -  آخرين مهلت (۱۳۶۸)
  ۱۰ -  كمينگاه (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   گروه كارگرداني   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   امور مالي   عكس  
 1. مدير توليد  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  تهاجم (۱۳۷۵)
  ۲ -  شاهين طلايي (۱۳۷۲)
  ۳ -  حسنك (۱۳۷۰)
  ۴ -  كمينگاه (۱۳۶۶)
  ۵ -  سمندر (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   گروه كارگرداني   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   امور مالي   عكس  
 1. امور مالي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  حمله خرچنگها (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   گروه كارگرداني   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   امور مالي   عكس  
 1. عكس  : (۳۸)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  پرستش (۱۳۵۷)
  ۲ -  سرخپوستها (۱۳۵۷)
  ۳ -  سرنوشت سازان (۱۳۵۷)
  ۴ -  مشت مرد (۱۳۵۷)
  ۵ -  نفس گير (۱۳۵۷)
  ۶ -  زن (۱۳۵۶)
  ۷ -  سكوت بزرگ (۱۳۵۶)
  ۸ -  سلام تهران (۱۳۵۶)
  ۹ -  طغيانگر (۱۳۵۶)
  ۱۰ -  فرياد عشق (۱۳۵۶)
  ۱۱ -  كوچ (۱۳۵۶)
  ۱۲ -  هزار بار مردن (۱۳۵۶)
  ۱۳ -  واسطه ها (۱۳۵۶)
  ۱۴ -  با هم ولي تنها (۱۳۵۵)
  ۱۵ -  پسرك (۱۳۵۵)
  ۱۶ -  تنها حامي (۱۳۵۵)
  ۱۷ -  راز (۱۳۵۵)
  ۱۸ -  شاديهاي زندگي (۱۳۵۵)
  ۱۹ -  گل خشخاش (۱۳۵۵)
  ۲۰ -  مادر جونم عاشق شده (۱۳۵۵)
  ۲۱ -  پاشنه طلا (۱۳۵۴)
  ۲۲ -  شبگرد (۱۳۵۴)
  ۲۳ -  آقا رضاي گل (۱۳۵۳)
  ۲۴ -  دكتر و رقاصه (۱۳۵۳)
  ۲۵ -  كوثر (۱۳۵۳)
  ۲۶ -  مرغ همسايه (۱۳۵۳)
  ۲۷ -  مسافر (۱۳۵۳)
  ۲۸ -  نبرد عقاب ها (۱۳۵۳)
  ۲۹ -  اكبر ديلماج (۱۳۵۲)
  ۳۰ -  زنجيري (۱۳۵۲)
  ۳۱ -  شرور (۱۳۵۲)
  ۳۲ -  صخره سياه (۱۳۵۲)
  ۳۳ -  محبوب بچه ها (۱۳۵۲)
  ۳۴ -  خردجال (۱۳۵۱)
  ۳۵ -  فتانه (۱۳۵۱)
  ۳۶ -  قمار زندگي (۱۳۵۱)
  ۳۷ -  مرد اجاره اي (۱۳۵۱)
  ۳۸ -  رضا چلچله (۱۳۵۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.