سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين كاتبی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / گروه فني فيلمبرداري (۴) / دستيار صحنه (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري   دستيار صحنه   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرد پنجم (۱۳۷۳)
  ۲ -  جاي امن (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري   دستيار صحنه   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۴)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  چاووش (۱۳۶۹)
  ۲ -  گالان (۱۳۶۹)
  ۳ -  تماس (۱۳۶۸)
  ۴ -  تشريفات (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري   دستيار صحنه   گروه فني  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پايان كودكي (كودك قهرمان) (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري   دستيار صحنه   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سامان (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.