سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميد افشار

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / مدير تهيه (۱۲) / دستيار مدير تهيه (۱) / مدير تداركات (۱۴) / تداركات  (۴) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   دستيار مدير تهيه   مدير تداركات   تداركات  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  محاكمه در خيابان (۱۳۸۷)
  ۲ -  رئيس (۱۳۸۵)
  ۳ -  به خاطر همه چيز (۱۳۶۹)
  ۴ -  سايه خيال (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   دستيار مدير تهيه   مدير تداركات   تداركات  
 1. مدير تهيه  : (۱۲)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  بت شكن (۱۳۵۵)
  ۲ -  دشمن (۱۳۵۲)
  ۳ -  شورش (۱۳۵۲)
  ۴ -  پخمه (۱۳۵۱)
  ۵ -  فرار از زندگي (۱۳۵۱)
  ۶ -  طوقي (۱۳۴۹)
  ۷ -  حاتم طائي (۱۳۴۵)
  ۸ -  سه ناقلا در ژاپن (۱۳۴۵)
  ۹ -  سه تا نخاله (۱۳۴۴)
  ۱۰ -  نبرد غول ها (۱۳۴۴)
  ۱۱ -  جاهل ها و ژيگول ها (۱۳۴۳)
  ۱۲ -  دزد شهر (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   دستيار مدير تهيه   مدير تداركات   تداركات  
 1. دستيار مدير تهيه  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  دنياي پول (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   دستيار مدير تهيه   مدير تداركات   تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱۴)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  جعفرخان از فرنگ برگشته (۱۳۶۶)
  ۲ -  كمال الملك (۱۳۶۲)
  ۳ -  چلچراغ (۱۳۵۵)
  ۴ -  ذبيح (۱۳۵۴)
  ۵ -  كج كلاخان (۱۳۵۲)
  ۶ -  قايقرانان (۱۳۵۱)
  ۷ -  قلندر (۱۳۵۱)
  ۸ -  مرد (۱۳۵۱)
  ۹ -  نانجيب (۱۳۵۱)
  ۱۰ -  بابا شمل (۱۳۵۰)
  ۱۱ -  كلبه اي آنسوي رودخانه (۱۳۵۰)
  ۱۲ -  ميعادگاه خشم (۱۳۵۰)
  ۱۳ -  سكه شانس (۱۳۴۹)
  ۱۴ -  نيم وجبي (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   دستيار مدير تهيه   مدير تداركات   تداركات  
 1. تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  كميته مجازات (۱۳۷۷)
  ۲ -  كمال الملك (۱۳۶۲)
  ۳ -  بابا خالدار (۱۳۵۴)
  ۴ -  كندو (۱۳۵۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.