سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی دهقان

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۵۶) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۵۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  زشت و زيبا (۱۳۷۷)
  ۲ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)
  ۳ -  خشم الهي (۱۳۵۸)
  ۴ -  پرستوهاي عاشق (۱۳۵۶)
  ۵ -  جاني و تپل (۱۳۵۶)
  ۶ -  حرمت رفيق (۱۳۵۶)
  ۷ -  حلقه هاي ازدواج (۱۳۵۶)
  ۸ -  خدا قوت (۱۳۵۶)
  ۹ -  عشق و خشونت (۱۳۵۶)
  ۱۰ -  فرياد زير آب (۱۳۵۶)
  ۱۱ -  همراهان (۱۳۵۶)
  ۱۲ -  آتش جنوب (۱۳۵۵)
  ۱۳ -  پيش كسوت (۱۳۵۵)
  ۱۴ -  چلچراغ (۱۳۵۵)
  ۱۵ -  مادر جونم عاشق شده (۱۳۵۵)
  ۱۶ -  ماه عسل (۱۳۵۵)
  ۱۷ -  راننده اجباري (۱۳۵۴)
  ۱۸ -  رقيب (۱۳۵۴)
  ۱۹ -  شرف (۱۳۵۴)
  ۲۰ -  فاصله (۱۳۵۴)
  ۲۱ -  قسم (۱۳۵۴)
  ۲۲ -  كندو (۱۳۵۴)
  ۲۳ -  ممل آمريكايي (۱۳۵۴)
  ۲۴ -  آب توبه (۱۳۵۳)
  ۲۵ -  آقا مهدي وارد مي شود (۱۳۵۳)
  ۲۶ -  تهمت (۱۳۵۳)
  ۲۷ -  دختران بلا، مردان ناقلا (۱۳۵۳)
  ۲۸ -  زير پوست شب (۱۳۵۳)
  ۲۹ -  شكست ناپذير (۱۳۵۳)
  ۳۰ -  كوثر (۱۳۵۳)
  ۳۱ -  گل پري جون (۱۳۵۳)
  ۳۲ -  ماشين مشتي ممدلي (۱۳۵۳)
  ۳۳ -  مهدي فرنگي (۱۳۵۳)
  ۳۴ -  ناجورها (۱۳۵۳)
  ۳۵ -  آقاي جاهل (۱۳۵۲)
  ۳۶ -  تنگنا (۱۳۵۲)
  ۳۷ -  تيغ آفتاب (۱۳۵۲)
  ۳۸ -  در آخرين لحظه (۱۳۵۲)
  ۳۹ -  دشمن (۱۳۵۲)
  ۴۰ -  سراب (۱۳۵۲)
  ۴۱ -  كج كلاخان (۱۳۵۲)
  ۴۲ -  مردها و نامردها (۱۳۵۲)
  ۴۳ -  مصطفي لره (۱۳۵۲)
  ۴۴ -  ناخدا (۱۳۵۲)
  ۴۵ -  نفرين (۱۳۵۲)
  ۴۶ -  پخمه (۱۳۵۱)
  ۴۷ -  ستارخان (۱۳۵۱)
  ۴۸ -  فرار از زندگي (۱۳۵۱)
  ۴۹ -  قلندر (۱۳۵۱)
  ۵۰ -  قمار زندگي (۱۳۵۱)
  ۵۱ -  گذر اكبر (۱۳۵۱)
  ۵۲ -  هميشه قهرمان (۱۳۵۱)
  ۵۳ -  يك جو غيرت (۱۳۵۱)
  ۵۴ -  خوشگل محله (۱۳۵۰)
  ۵۵ -  ميعادگاه خشم (۱۳۵۰)
  ۵۶ -  من شوهر مي خواهم (۱۳۴۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.