سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

نورالدين حجازی

 زندگينامه  

سيدنورالدين حجازي متولد سال 1330 و داراي فوق ليسانس سينما و تلويزيون از آمريكا است. وي به مدت چهار سال مدير عامل مؤسسه امور سينمايي بنياد جانبازان و در صداوسيما چندين مجموعه تلويزيوني مستند، سياسي و تاريخي را تهيه كرده است.

 

فيلم شناسی :   نويسنده (۱) / طرح اوليه داستان از (۱) / تهيه كننده (۷) / مجري طرح (۱) / مدير توليد (۱) / سرمايه گذار (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بازگشت از بوداپست (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   با تشكر از  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عمليات كركوك (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  شب كايت ها (۱۳۸۲)
  ۲ -  شهرت (۱۳۷۹)
  ۳ -  روزي كه خواستگار آمد (۱۳۷۵)
  ۴ -  زن امروز (۱۳۷۵)
  ۵ -  سرزمين خورشيد (۱۳۷۵)
  ۶ -  تونل (۱۳۷۱)
  ۷ -  چشمهايم براي تو (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   با تشكر از  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روزي كه خواستگار آمد (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شب كايت ها (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   با تشكر از  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روزي كه خواستگار آمد (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  حماسه مجنون (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.