سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدرحيم بختياری

 

فيلم شناسی :   فيلمبردار (۲) / فيلمبردار تيتراژ (۱) / تيتراژ (۲) / ساخت ماكت  (۱) فيلم شناسی :   فيلمبردار   فيلمبردار تيتراژ   تيتراژ   ساخت ماكت  
 1. فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  يكي كم است (۱۳۷۶)
  ۲ -  قصه هاي بازار (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   فيلمبردار تيتراژ   تيتراژ   ساخت ماكت  
 1. فيلمبردار تيتراژ  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قطار كودكي (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   فيلمبردار تيتراژ   تيتراژ   ساخت ماكت  
 1. تيتراژ  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  كليد (۱۳۶۴)
  ۲ -  مدرسه اي كه مي رفتيم (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   فيلمبردار تيتراژ   تيتراژ   ساخت ماكت  
 1. ساخت ماكت  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  بي بي چلچله (۱۳۶۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.