سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهمن فرمان آرا

 زندگينامه  

بهمن فرمان آرا متولد 1320 اصفهان، فارغ التحصيل از مدرسه هنرهاي دراماتيك لندن و كارگرداني سينما از دانشكده كاليفرنياي جنوبي است. وي فعاليت سينمايي را سال 1350 با كارگرداني فيلم هاي مستند و كوتاه آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۹) / مشاور كارگردان (۲) / نويسنده (۷) / بازيگر (۴) / تهيه كننده  (۱۰) فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده  
 1. كارگردان  : (۹)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  حكايت دريا (۱۳۹۵)
  ۲ -  دلم مي خواد (۱۳۹۳)
  ۳ -  خاك آشنا (۱۳۸۶)
  ۴ -  يك بوس كوچولو (۱۳۸۴)
  ۵ -  خانه اي روي آب (۱۳۸۰)
  ۶ -  بوي كافور، عطر ياس (۱۳۷۸)
  ۷ -  سايه هاي بلند باد (۱۳۵۷)
  ۸ -  شازده احتجاب (۱۳۵۳)
  ۹ -  خانه قمرخانم (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده  
 1. مشاور كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  مسخره باز (۱۳۹۷)
  ۲ -  شبانه روز (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده  
 1. نويسنده  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  حكايت دريا (۱۳۹۵)
  ۲ -  خاك آشنا (۱۳۸۶)
  ۳ -  يك بوس كوچولو (۱۳۸۴)
  ۴ -  خانه اي روي آب (۱۳۸۰)
  ۵ -  بوي كافور، عطر ياس (۱۳۷۸)
  ۶ -  سايه هاي بلند باد (۱۳۵۷)
  ۷ -  شازده احتجاب (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  مجبوريم (۱۳۹۷)
  ۲ -  حكايت دريا (۱۳۹۵)
  ۳ -  بوي كافور، عطر ياس (۱۳۷۸)
  ۴ -  مغولها (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۱۰)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  حكايت دريا (۱۳۹۵)
  ۲ -  خاك آشنا (۱۳۸۶)
  ۳ -  خانه اي روي آب (۱۳۸۰)
  ۴ -  دايره مينا (۱۳۵۷)
  ۵ -  سايه هاي بلند باد (۱۳۵۷)
  ۶ -  در امتداد شب (۱۳۵۶)
  ۷ -  كلاغ (۱۳۵۶)
  ۸ -  گزارش (۱۳۵۶)
  ۹ -  شطرنج باد (۱۳۵۵)
  ۱۰ -  ملكوت (۱۳۵۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.