سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

يداله شهيدی

  تاريخ و محل تولد
چهاردهم تير ماه سال 1328
چالوس
 

فيلم شناسی :   تهيه كننده (۱۴) / مجري طرح (۱) / مدير توليد (۶) / سرمايه گذار (۲) / با تشكر از  (۲) فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۱۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  تلافي (۱۳۸۶)
  ۲ -  بي وفا (۱۳۸۵)
  ۳ -  مجردها (۱۳۸۳)
  ۴ -  دختر ايروني (۱۳۸۱)
  ۵ -  شام آخر (۱۳۸۰)
  ۶ -  مرد آفتابي (۱۳۷۴)
  ۷ -  بهشت پنهان (۱۳۷۳)
  ۸ -  تحفه هند (۱۳۷۳)
  ۹ -  نيش (۱۳۷۳)
  ۱۰ -  دو روي سكه (۱۳۷۱)
  ۱۱ -  قافله (۱۳۷۱)
  ۱۲ -  آواز تهران (۱۳۷۰)
  ۱۳ -  شانس زندگي (۱۳۷۰)
  ۱۴ -  تيغ آفتاب (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   با تشكر از  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شام آخر (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سايه (۱۳۹۴)
  ۲ -  مجردها (۱۳۸۳)
  ۳ -  دختر ايروني (۱۳۸۱)
  ۴ -  شام آخر (۱۳۸۰)
  ۵ -  مرد آفتابي (۱۳۷۴)
  ۶ -  بگذار زندگي كنم (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   با تشكر از  
 1. سرمايه گذار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  شام آخر (۱۳۸۰)
  ۲ -  مرد آفتابي (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چشم عقاب (۱۳۷۷)
  ۲ -  غريبانه (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.