سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدجعفر خطيبی نوری

نام اصلي: پرويز خطيبي

 زندگينامه  

پرويز خطيبي متولد 1301 تهران است. وي فعاليت سينمايي را سال 1328 با ساخت فيلم «واريته بهار» آغاز كرد. او سال 1330 دفتر سينمايي «البرز» را تأسيس كرد و سال 1356 به آمريكا مهاجرت نمود. خطيبي همسر زينت مؤدب (بازيگر قديمي سينما) است.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱۸) / نويسنده (۲۵) / بازيگر (۱) / تهيه كننده (۶) / تدوين (۱) / شعر (۴) / سرپرست گويندگان  (۲) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   شعر   سرپرست گويندگان  
 1. كارگردان  : (۱۸)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)(۱۳۲۰)

  ۱ -  كمربند زرين (۱۳۴۹)
  ۲ -  تهران مي رقصد (۱۳۴۸)
  ۳ -  جنجال پول (۱۳۴۷)
  ۴ -  گربه وحشي (۱۳۴۱)
  ۵ -  انسان پرنده (۱۳۴۰)
  ۶ -  دختر همسايه (۱۳۴۰)
  ۷ -  دشمن زن (۱۳۳۷)
  ۸ -  نردبان ترقي (۱۳۳۶)
  ۹ -  خانه شياطين (۱۳۳۴)
  ۱۰ -  قيام پيشه وري (۱۳۳۳)
  ۱۱ -  كينه (۱۳۳۳)
  ۱۲ -  محكوم به ازدواج (۱۳۳۳)
  ۱۳ -  نقلعلي (۱۳۳۳)
  ۱۴ -  حاكم يك روزه (۱۳۳۱)
  ۱۵ -  زنده باد خاله (۱۳۳۱)
  ۱۶ -  عمر دوباره (۱۳۳۱)
  ۱۷ -  دستكش سفيد (۱۳۳۰)
  ۱۸ -  واريته بهاري (۱۳۲۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   شعر   سرپرست گويندگان  
 1. نويسنده  : (۲۵)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)(۱۳۲۰)

  ۱ -  شاديهاي زندگي (۱۳۵۵)
  ۲ -  دختر نگو، بلا بگو (۱۳۵۴)
  ۳ -  اوستا كريم نوكرتيم (۱۳۵۳)
  ۴ -  بزن بريم دزدي (۱۳۵۳)
  ۵ -  خوشگلا عوضي گرفتين (۱۳۵۳)
  ۶ -  مرغ همسايه (۱۳۵۳)
  ۷ -  مرغ تخم طلا (۱۳۵۱)
  ۸ -  ماه پيشوني (۱۳۵۰)
  ۹ -  كمربند زرين (۱۳۴۹)
  ۱۰ -  تهران مي رقصد (۱۳۴۸)
  ۱۱ -  جنجال پول (۱۳۴۷)
  ۱۲ -  گربه وحشي (۱۳۴۱)
  ۱۳ -  انسان پرنده (۱۳۴۰)
  ۱۴ -  دختر همسايه (۱۳۴۰)
  ۱۵ -  دشمن زن (۱۳۳۷)
  ۱۶ -  نردبان ترقي (۱۳۳۶)
  ۱۷ -  خانه شياطين (۱۳۳۴)
  ۱۸ -  قيام پيشه وري (۱۳۳۳)
  ۱۹ -  كينه (۱۳۳۳)
  ۲۰ -  محكوم به ازدواج (۱۳۳۳)
  ۲۱ -  حاكم يك روزه (۱۳۳۱)
  ۲۲ -  زنده باد خاله (۱۳۳۱)
  ۲۳ -  عمر دوباره (۱۳۳۱)
  ۲۴ -  دستكش سفيد (۱۳۳۰)
  ۲۵ -  واريته بهاري (۱۳۲۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   شعر   سرپرست گويندگان  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۲۰)

  ۱ -  واريته بهاري (۱۳۲۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   شعر   سرپرست گويندگان  
 1. تهيه كننده  : (۶)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  نردبان ترقي (۱۳۳۶)
  ۲ -  خانه شياطين (۱۳۳۴)
  ۳ -  قيام پيشه وري (۱۳۳۳)
  ۴ -  كينه (۱۳۳۳)
  ۵ -  محكوم به ازدواج (۱۳۳۳)
  ۶ -  زنده باد خاله (۱۳۳۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   شعر   سرپرست گويندگان  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  گربه وحشي (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   شعر   سرپرست گويندگان  
 1. شعر  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  شام آخر (۱۳۸۰)
  ۲ -  مرغ تخم طلا (۱۳۵۱)
  ۳ -  اشك ها و خنده ها (۱۳۴۲)
  ۴ -  دختر همسايه (۱۳۴۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   شعر   سرپرست گويندگان  
 1. سرپرست گويندگان  : (۲)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  گربه وحشي (۱۳۴۱)
  ۲ -  دختر همسايه (۱۳۴۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.