سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مرضيه محبوب

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / عروسك گردان (۱) / بازيگران عروسكي (۱) / طراح لباس (۲) / مسئول دوخت لباس (۱) / طراح عروسك (۵) / ساخت عروسك (۱) / ساخت ماكت  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   عروسك گردان   بازيگران عروسكي   طراح لباس   مسئول دوخت لباس   طراح عروسك   ساخت عروسك   ساخت ماكت  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  كارآگاه 2 (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عروسك گردان   بازيگران عروسكي   طراح لباس   مسئول دوخت لباس   طراح عروسك   ساخت عروسك   ساخت ماكت  
 1. عروسك گردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  كلاه قرمزي و بچه ننه (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عروسك گردان   بازيگران عروسكي   طراح لباس   مسئول دوخت لباس   طراح عروسك   ساخت عروسك   ساخت ماكت  
 1. بازيگران عروسكي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عروسك گردان   بازيگران عروسكي   طراح لباس   مسئول دوخت لباس   طراح عروسك   ساخت عروسك   ساخت ماكت  
 1. طراح لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شنگول و منگول (۱۳۶۸)
  ۲ -  كارآگاه 2 (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عروسك گردان   بازيگران عروسكي   طراح لباس   مسئول دوخت لباس   طراح عروسك   ساخت عروسك   ساخت ماكت  
 1. مسئول دوخت لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  كارآگاه 2 (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عروسك گردان   بازيگران عروسكي   طراح لباس   مسئول دوخت لباس   طراح عروسك   ساخت عروسك   ساخت ماكت  
 1. طراح عروسك  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شهر موش‌ها 2 (۱۳۹۳)
  ۲ -  كلاه قرمزي و بچه ننه (۱۳۹۰)
  ۳ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۷۹)
  ۴ -  افسانه مه پلنگ (۱۳۷۰)
  ۵ -  بازي بزرگان (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عروسك گردان   بازيگران عروسكي   طراح لباس   مسئول دوخت لباس   طراح عروسك   ساخت عروسك   ساخت ماكت  
 1. ساخت عروسك  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  كلاه قرمزي و بچه ننه (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عروسك گردان   بازيگران عروسكي   طراح لباس   مسئول دوخت لباس   طراح عروسك   ساخت عروسك   ساخت ماكت  
 1. ساخت ماكت  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۷۹)
  ۲ -  بازي بزرگان (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.