سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عليرضا شريفی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / دستيار توليد (۲) / گروه تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   گروه تداركات  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  اختاپوس (۱۳۹۰)
  ۲ -  تيغ آفتاب (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   گروه تداركات  
 1. دستيار توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  اشك سرما (۱۳۸۲)
  ۲ -  سيب سرخ حوا (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   گروه تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اشك سرما (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.