سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدرضا ميركيانی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار (۱) / دستيار دوم فيلمبردار (۱) / گروه فيلمبرداري (۶) / گروه فني فيلمبرداري (۴) / با تشكر از  (۲) فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كنسرت روي آب (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از  
 1. دستيار دوم فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كلاغ پر (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  امشب شب مهتابه (۱۳۸۷)
  ۲ -  خيابان بيست و چهارم (۱۳۸۷)
  ۳ -  كارناوال مرگ (۱۳۸۷)
  ۴ -  آفتاب بر همه يكسان مي تابد (۱۳۸۵)
  ۵ -  بي وفا (۱۳۸۵)
  ۶ -  طبل بزرگ زير پاي چپ (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سگ كشي (۱۳۷۹)
  ۲ -  كمكم كن (۱۳۷۷)
  ۳ -  شبيخون (۱۳۷۶)
  ۴ -  عشق گمشده (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  عشق فيلم (۱۳۸۱)
  ۲ -  اسكادران عشق (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.