سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی وفادار

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۵) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  سهراب (۱۳۷۸)
  ۲ -  لانه عقابها (۱۳۷۸)
  ۳ -  حماسه قهرمانان (۱۳۷۶)
  ۴ -  نابخشوده (۱۳۷۵)
  ۵ -  كفشهاي ميرزانوروز (۱۳۶۴)
  ۶ -  دادا (۱۳۶۱)
  ۷ -  انفجار (۱۳۵۹)
  ۸ -  پرستش (۱۳۵۷)
  ۹ -  دو كله شق (۱۳۵۶)
  ۱۰ -  سفر سنگ (۱۳۵۶)
  ۱۱ -  همراهان (۱۳۵۶)
  ۱۲ -  استوار و پاسبان (۱۳۵۱)
  ۱۳ -  حسن ديناميت (۱۳۵۱)
  ۱۴ -  ماجراي يك دزد (۱۳۵۰)
  ۱۵ -  نقره داغ (۱۳۵۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.