سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اصغر خندان

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۱) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۱)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  سه مرد عامي (۱۳۷۲)
  ۲ -  آباداني ها (۱۳۷۱)
  ۳ -  تابع قانون (۱۳۷۱)
  ۴ -  بهترين باباي دنيا (۱۳۷۰)
  ۵ -  راه و بيراه (۱۳۷۰)
  ۶ -  ساده لوح (۱۳۷۰)
  ۷ -  ارثيه (۱۳۶۷)
  ۸ -  زرد قناري (۱۳۶۷)
  ۹ -  دزد و نويسنده (۱۳۶۵)
  ۱۰ -  كفشهاي ميرزانوروز (۱۳۶۴)
  ۱۱ -  صمد در به در مي شود (۱۳۵۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.