سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد تاجيك

 

فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي (۱) / بازيگر (۲) / دستيار فيلمبردار (۱) / گروه فني فيلمبرداري (۵) / مسئول دوخت لباس (۱) / دستيار صحنه (۲) / تداركات نظامي (۱) / دستيار تداركات (۱) / با تشكر از (۱) / گروه فني (۶) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   مسئول دوخت لباس   دستيار صحنه   تداركات نظامي   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. مدير روابط عمومي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خواب تلخ (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   مسئول دوخت لباس   دستيار صحنه   تداركات نظامي   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آتش در زمستان (۱۳۶۴)
  ۲ -  تنوره ديو (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   مسئول دوخت لباس   دستيار صحنه   تداركات نظامي   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آري چنين بود (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   مسئول دوخت لباس   دستيار صحنه   تداركات نظامي   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  گروگان (۱۳۷۴)
  ۲ -  نيش (۱۳۷۳)
  ۳ -  آقاي بخشدار (۱۳۷۰)
  ۴ -  افسانه آه (۱۳۶۹)
  ۵ -  فرماندار (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   مسئول دوخت لباس   دستيار صحنه   تداركات نظامي   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. مسئول دوخت لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سحرگاه پيروزي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   مسئول دوخت لباس   دستيار صحنه   تداركات نظامي   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روبان قرمز (۱۳۷۷)
  ۲ -  آژانس شيشه اي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   مسئول دوخت لباس   دستيار صحنه   تداركات نظامي   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. تداركات نظامي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سحرگاه پيروزي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   مسئول دوخت لباس   دستيار صحنه   تداركات نظامي   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تنوره ديو (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   مسئول دوخت لباس   دستيار صحنه   تداركات نظامي   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سرعت (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   مسئول دوخت لباس   دستيار صحنه   تداركات نظامي   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  انفجار در اتاق عمل (۱۳۷۰)
  ۲ -  شب دهم (۱۳۶۸)
  ۳ -  طپش (۱۳۶۷)
  ۴ -  جميل (۱۳۶۶)
  ۵ -  شرايط عيني (۱۳۶۶)
  ۶ -  گمشدگان (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   مسئول دوخت لباس   دستيار صحنه   تداركات نظامي   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  محكومين (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.