سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اسماعيل اقبالپور

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / تداركات (۱) / دستيار تداركات (۱) / حمل و نقل  (۱۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ضربه آخر (۱۳۷۲)
  ۲ -  راه و بيراه (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پول خارجي (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  رنو تهران ـ 29 (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱۱)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سمفوني تهران (۱۳۷۳)
  ۲ -  بدل (۱۳۷۲)
  ۳ -  ضربه آخر (۱۳۷۲)
  ۴ -  همسر (۱۳۷۲)
  ۵ -  آباداني ها (۱۳۷۱)
  ۶ -  بندر مه آلود (۱۳۷۱)
  ۷ -  رابطه پنهاني (۱۳۷۱)
  ۸ -  بهترين باباي دنيا (۱۳۷۰)
  ۹ -  راه و بيراه (۱۳۷۰)
  ۱۰ -  نياز (۱۳۷۰)
  ۱۱ -  مهاجران (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.