سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

توران اكبری

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۲) / دستيار كارگردان (۲) / نويسنده (۴) / بازيگر (۳) / طراح صحنه و لباس (۱) / طراح لباس  (۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح لباس  
 1. برنامه ريز  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هدف سخت (۱۳۷۷)
  ۲ -  بي تو هرگز (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح لباس  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هدف سخت (۱۳۷۷)
  ۲ -  سالهاي جواني (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح لباس  
 1. نويسنده  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  قصه دلها (۱۳۸۵)
  ۲ -  هدف سخت (۱۳۷۷)
  ۳ -  بي تو هرگز (۱۳۷۲)
  ۴ -  سالهاي جواني (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح لباس  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هدف سخت (۱۳۷۷)
  ۲ -  بي تو هرگز (۱۳۷۲)
  ۳ -  سالهاي جواني (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح لباس  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سالهاي جواني (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح لباس  
 1. طراح لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بي تو هرگز (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.