سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

هوشنگ درويش پور

  تاريخ و محل تولد
نهم آذر ماه سال 1338
بندر تركمن

 زندگينامه  

هوشنگ درويش پور متولد 1338 بندر تركمن است. وي فعاليت هنري خود را با تئاتر و ساخت فيلم هاي كوتاه آغاز كرد و نخستين فيلم بلند خود را با نام «بخاطر مادرم» با مشاركت آموزش و پرورش ساخت.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۵) / نويسنده (۳) / بازيگر (۱) / تهيه كننده (۲) / سرمايه گذار (۲) / مدير فيلمبرداري (۱) / فيلمبردار (۱) / عكس (۱) / تدوين (۳) / طراح صحنه و لباس (۲) / طراح صحنه (۱) / طراح لباس (۱) / چهره پرداز  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   چهره پرداز  
 1. كارگردان  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  تپلي (۱۳۸۹)
  ۲ -  قصه دلها (۱۳۸۵)
  ۳ -  هدف سخت (۱۳۷۷)
  ۴ -  بي تو هرگز (۱۳۷۲)
  ۵ -  سالهاي جواني (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   چهره پرداز  
 1. نويسنده  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  تپلي (۱۳۸۹)
  ۲ -  قصه دلها (۱۳۸۵)
  ۳ -  بي تو هرگز (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   چهره پرداز  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قصه دلها (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   چهره پرداز  
 1. تهيه كننده  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  تپلي (۱۳۸۹)
  ۲ -  بي تو هرگز (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   چهره پرداز  
 1. سرمايه گذار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  قصه دلها (۱۳۸۵)
  ۲ -  بي تو هرگز (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   چهره پرداز  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هدف سخت (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   چهره پرداز  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سالهاي جواني (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   چهره پرداز  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هدف سخت (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   چهره پرداز  
 1. تدوين  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  قصه دلها (۱۳۸۵)
  ۲ -  هدف سخت (۱۳۷۷)
  ۳ -  سالهاي جواني (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   چهره پرداز  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  قصه دلها (۱۳۸۵)
  ۲ -  هدف سخت (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   چهره پرداز  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بي تو هرگز (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   چهره پرداز  
 1. طراح لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بي تو هرگز (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   چهره پرداز  
 1. چهره پرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سالهاي جواني (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.