سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

هادی صابر

 زندگينامه  

هادي صابر متولد 1322 تهران است.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۴) / دستيار كارگردان (۱) / نويسنده (۴) / طرح اوليه داستان از (۱) / تهيه كننده (۱) / تدوين (۶) / ميكس  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   تدوين   ميكس  
 1. كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  مثلث آبي (۱۳۷۸)
  ۲ -  تاريخ سازان (۱۳۵۹)
  ۳ -  اين گروه محكومين (۱۳۵۶)
  ۴ -  مسلخ (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   تدوين   ميكس  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  ستارخان (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   تدوين   ميكس  
 1. نويسنده  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  مثلث آبي (۱۳۷۸)
  ۲ -  حرفه اي (۱۳۷۵)
  ۳ -  تاريخ سازان (۱۳۵۹)
  ۴ -  اين گروه محكومين (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   تدوين   ميكس  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مسلخ (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   تدوين   ميكس  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  تاريخ سازان (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   تدوين   ميكس  
 1. تدوين  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  مثلث آبي (۱۳۷۸)
  ۲ -  اين گروه محكومين (۱۳۵۶)
  ۳ -  زنبورك (۱۳۵۴)
  ۴ -  مسلخ (۱۳۵۳)
  ۵ -  خواستگار (۱۳۵۱)
  ۶ -  ستارخان (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   تدوين   ميكس  
 1. ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  زنبورك (۱۳۵۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.