سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن غفاری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۱) / عكس  (۵) فيلم شناسی :   بازيگر   عكس  
 1. بازيگر  : (۱۱)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  پهلوان در قرن اتم (۱۳۵۰)
  ۲ -  بابا كوهي (۱۳۴۸)
  ۳ -  بسترهاي جداگانه (۱۳۴۷)
  ۴ -  پا برهنه ها (۱۳۴۷)
  ۵ -  فرداي باشكوه (۱۳۴۶)
  ۶ -  آقا موچول (۱۳۴۵)
  ۷ -  هاشم خان (۱۳۴۵)
  ۸ -  شانس بزرگ (۱۳۴۴)
  ۹ -  مرد ده ميليون توماني (۱۳۴۴)
  ۱۰ -  ببر رينگ (۱۳۴۳)
  ۱۱ -  شكوفه هاي اميد (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عكس  
 1. عكس  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  كافه ترانزيت (۱۳۸۳)
  ۲ -  ناف (۱۳۸۱)
  ۳ -  ارتفاع پست (۱۳۸۰)
  ۴ -  موج مرده (۱۳۷۹)
  ۵ -  روبان قرمز (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.