سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مه لقا ناقد

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / طراح لباس (۳) / گروه صحنه و لباس (۱) / مسئول لباس (۱) / دستيار لباس (۲) / دستيار صحنه و لباس  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   مسئول لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ماني و ندا (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   مسئول لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. طراح لباس  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  ويلايي ها (۱۳۹۵)
  ۲ -  فصل نرگس (۱۳۹۴)
  ۳ -  خدا نزديك است (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   مسئول لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  به هدف شليك كن (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   مسئول لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. مسئول لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ماهي ها عاشق مي شوند (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   مسئول لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  يك وجب از آسمان (۱۳۸۷)
  ۲ -  خدا نزديك است (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   مسئول لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قاعده بازي (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.