سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اصغر حيدری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / تهيه كننده (۱) / حمل و نقل  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ستاره ها (جلد 1: ستاره مي شود) (۱۳۸۴)
  ۲ -  هم نفس (۱۳۸۲)
  ۳ -  زير نور ماه (۱۳۷۹)
  ۴ -  همسر (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   حمل و نقل  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شب بيست و نهم (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  همسر (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.