سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهدی فخيم زاده

 زندگينامه  

مهدي فخيم زاده متولد 1321 تهران، فارغ التحصيل ادبيات فرانسه از دانشكده ادبيات دانشگاه تهران است. وي فعاليت سينمايي را سال 1351 با بازي در فيلم «تپلي» به كارگرداني رضا ميرلوحي آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱۹) / دستيار كارگردان (۱) / مشاور كارگردان (۱) / نويسنده (۲۱) / طرح اوليه داستان از (۱) / بازيگر (۳۳) / تهيه كننده (۶) / طراح صحنه و لباس (۲) / طراح لباس  (۲) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   طراح صحنه و لباس   طراح لباس  
 1. كارگردان  : (۱۹)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  مشت آخر (۱۳۹۸)
  ۲ -  هم نفس (۱۳۸۲)
  ۳ -  تاواريش (۱۳۷۲)
  ۴ -  همسر (۱۳۷۲)
  ۵ -  همسفر (۱۳۷۲)
  ۶ -  ساده لوح (۱۳۷۰)
  ۷ -  شتابزده (۱۳۷۰)
  ۸ -  خواستگاري (۱۳۶۸)
  ۹ -  تپش (۱۳۶۷)
  ۱۰ -  طپش (۱۳۶۷)
  ۱۱ -  بهار در پاييز (۱۳۶۶)
  ۱۲ -  مسافران مهتاب (۱۳۶۶)
  ۱۳ -  تشريفات (۱۳۶۴)
  ۱۴ -  ميراث من جنون (۱۳۶۰)
  ۱۵ -  به دادم برس رفيق (۱۳۵۷)
  ۱۶ -  در شهر خبري نيست (۱۳۵۶)
  ۱۷ -  فري دست قشنگ (۱۳۵۶)
  ۱۸ -  پشمالو (۱۳۵۵)
  ۱۹ -  مجازات (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   طراح صحنه و لباس   طراح لباس  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  زن باكره (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   طراح صحنه و لباس   طراح لباس  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ازدواج به سبك ايراني (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   طراح صحنه و لباس   طراح لباس  
 1. نويسنده  : (۲۱)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  مشت آخر (۱۳۹۸)
  ۲ -  هم نفس (۱۳۸۲)
  ۳ -  تاواريش (۱۳۷۲)
  ۴ -  همسر (۱۳۷۲)
  ۵ -  همسفر (۱۳۷۲)
  ۶ -  ساده لوح (۱۳۷۰)
  ۷ -  شتابزده (۱۳۷۰)
  ۸ -  خواستگاري (۱۳۶۸)
  ۹ -  تپش (۱۳۶۷)
  ۱۰ -  طپش (۱۳۶۷)
  ۱۱ -  بهار در پاييز (۱۳۶۶)
  ۱۲ -  مسافران مهتاب (۱۳۶۶)
  ۱۳ -  تشريفات (۱۳۶۴)
  ۱۴ -  ميراث من جنون (۱۳۶۰)
  ۱۵ -  به دادم برس رفيق (۱۳۵۷)
  ۱۶ -  فري دست قشنگ (۱۳۵۶)
  ۱۷ -  پشمالو (۱۳۵۵)
  ۱۸ -  پيش كسوت (۱۳۵۵)
  ۱۹ -  حسرت (۱۳۵۴)
  ۲۰ -  كمين (۱۳۵۴)
  ۲۱ -  مجازات (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   طراح صحنه و لباس   طراح لباس  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  اشباح (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   طراح صحنه و لباس   طراح لباس  
 1. بازيگر  : (۳۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  مشت آخر (۱۳۹۸)
  ۲ -  آذر، شهدخت، پرويز و ديگران (۱۳۹۲)
  ۳ -  هم نفس (۱۳۸۲)
  ۴ -  تاواريش (۱۳۷۲)
  ۵ -  شتابزده (۱۳۷۰)
  ۶ -  رنو تهران ـ 29 (۱۳۶۹)
  ۷ -  بهار در پاييز (۱۳۶۶)
  ۸ -  مسافران مهتاب (۱۳۶۶)
  ۹ -  تشريفات (۱۳۶۴)
  ۱۰ -  جدال (۱۳۶۴)
  ۱۱ -  فرار (۱۳۶۳)
  ۱۲ -  تفنگدار (۱۳۶۲)
  ۱۳ -  خاك و خون (۱۳۶۲)
  ۱۴ -  زخمه (۱۳۶۲)
  ۱۵ -  اشباح (۱۳۶۰)
  ۱۶ -  ميراث من جنون (۱۳۶۰)
  ۱۷ -  به دادم برس رفيق (۱۳۵۷)
  ۱۸ -  زخم خنجر رفيق (۱۳۵۷)
  ۱۹ -  غربتي ها (۱۳۵۶)
  ۲۰ -  فري دست قشنگ (۱۳۵۶)
  ۲۱ -  هزار بار مردن (۱۳۵۶)
  ۲۲ -  پشمالو (۱۳۵۵)
  ۲۳ -  پيش كسوت (۱۳۵۵)
  ۲۴ -  پلنگ در شب (۱۳۵۴)
  ۲۵ -  كمين (۱۳۵۴)
  ۲۶ -  مجازات (۱۳۵۴)
  ۲۷ -  هم خون (۱۳۵۴)
  ۲۸ -  اسرار گنج دره جني (۱۳۵۳)
  ۲۹ -  ياور (۱۳۵۳)
  ۳۰ -  زن باكره (۱۳۵۲)
  ۳۱ -  مكافات (۱۳۵۲)
  ۳۲ -  تپلي (۱۳۵۱)
  ۳۳ -  خانواده سركار غضنفر (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   طراح صحنه و لباس   طراح لباس  
 1. تهيه كننده  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  تاواريش (۱۳۷۲)
  ۲ -  شتابزده (۱۳۷۰)
  ۳ -  مسافران مهتاب (۱۳۶۶)
  ۴ -  ميراث من جنون (۱۳۶۰)
  ۵ -  به دادم برس رفيق (۱۳۵۷)
  ۶ -  در شهر خبري نيست (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   طراح صحنه و لباس   طراح لباس  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ساده لوح (۱۳۷۰)
  ۲ -  شتابزده (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   طراح صحنه و لباس   طراح لباس  
 1. طراح لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  تاواريش (۱۳۷۲)
  ۲ -  خواستگاري (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.