سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی حسين زاده

 

فيلم شناسی :   دستيار تدوين (۱) / صدابردار (۱) / صداگذار (۱) / گروه صدا (۱) / امور فني صدا (۲) / دستيار صدابردار (۸) / دستيار صداگذاري (۱) / افكت  (۱) فيلم شناسی :   دستيار تدوين   صدابردار   صداگذار   گروه صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   افكت  
 1. دستيار تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرغابي وحشي (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   دستيار تدوين   صدابردار   صداگذار   گروه صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   افكت  
 1. صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شب روباه (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   دستيار تدوين   صدابردار   صداگذار   گروه صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   افكت  
 1. صداگذار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  معصوم (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   دستيار تدوين   صدابردار   صداگذار   گروه صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   افكت  
 1. گروه صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  حماسه 2519 (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار تدوين   صدابردار   صداگذار   گروه صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   افكت  
 1. امور فني صدا  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تيغ آفتاب (۱۳۶۹)
  ۲ -  گربه آوازخوان (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار تدوين   صدابردار   صداگذار   گروه صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   افكت  
 1. دستيار صدابردار  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۷۹)
  ۲ -  خفاش (۱۳۷۶)
  ۳ -  شاهرگ (۱۳۷۶)
  ۴ -  شوك (۱۳۷۵)
  ۵ -  قانون (۱۳۷۴)
  ۶ -  ماه پيشوني (۱۳۷۴)
  ۷ -  نيش (۱۳۷۳)
  ۸ -  بلنديهاي صفر (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار تدوين   صدابردار   صداگذار   گروه صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   افكت  
 1. دستيار صداگذاري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آقاي شانس (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   دستيار تدوين   صدابردار   صداگذار   گروه صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   افكت  
 1. افكت  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  فرار از جهنم (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.