سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سعيد سهيلی

 زندگينامه  

سعيد سهيلي متولد 1338 تربت حيدريه است. وي فعاليت هنري خود را از حوزه هنري خراسان با تئاتر و فيلمسازي آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱۵) / نويسنده (۱۴) / بازيگر (۱) / تهيه كننده (۶) / سرمايه گذار (۲) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۱۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  گشت ارشاد 3 (۱۳۹۹)
  ۲ -  ژن خوك (۱۳۹۷)
  ۳ -  گشت 2 (۱۳۹۵)
  ۴ -  كلاشينكف (۱۳۹۲)
  ۵ -  گشت ارشاد (۱۳۹۰)
  ۶ -  ازدواج در وقت اضافه (۱۳۸۸)
  ۷ -  چار چنگولي (۱۳۸۷)
  ۸ -  چهار انگشتي (۱۳۸۵)
  ۹ -  سنگ، كاغذ، قيچي (۱۳۸۵)
  ۱۰ -  تارا و تب توت فرنگي (۱۳۸۲)
  ۱۱ -  غوغا (۱۳۸۱)
  ۱۲ -  شب برهنه (۱۳۸۰)
  ۱۳ -  سهراب (۱۳۷۸)
  ۱۴ -  مردي از جنس بلور (۱۳۷۷)
  ۱۵ -  مردي شبيه باران (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۱۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ژن خوك (۱۳۹۷)
  ۲ -  گشت 2 (۱۳۹۵)
  ۳ -  كلاشينكف (۱۳۹۲)
  ۴ -  گشت ارشاد (۱۳۹۰)
  ۵ -  ازدواج در وقت اضافه (۱۳۸۸)
  ۶ -  چار چنگولي (۱۳۸۷)
  ۷ -  سنگ، كاغذ، قيچي (۱۳۸۵)
  ۸ -  تارا و تب توت فرنگي (۱۳۸۲)
  ۹ -  غوغا (۱۳۸۱)
  ۱۰ -  شب برهنه (۱۳۸۰)
  ۱۱ -  سهراب (۱۳۷۸)
  ۱۲ -  مردي از جنس بلور (۱۳۷۷)
  ۱۳ -  توفان شن (۱۳۷۵)
  ۱۴ -  مردي شبيه باران (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  پات (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  گشت ارشاد 3 (۱۳۹۹)
  ۲ -  گشت 2 (۱۳۹۵)
  ۳ -  كلاشينكف (۱۳۹۲)
  ۴ -  گشت ارشاد (۱۳۹۰)
  ۵ -  ازدواج در وقت اضافه (۱۳۸۸)
  ۶ -  چار چنگولي (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار   با تشكر از  
 1. سرمايه گذار  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  گشت ارشاد (۱۳۹۰)
  ۲ -  چار چنگولي (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بر بال فرشتگان (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.