سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

افشين سنگ چاپ

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۰) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۰)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  درخونگاه (۱۳۹۶)
  ۲ -  دزد و پري 2 (۱۳۹۵)
  ۳ -  شام عاشقانه سه نفره (۱۳۹۵)
  ۴ -  قهرمانان كوچك (۱۳۹۵)
  ۵ -  دو لكه ابر (۱۳۹۴)
  ۶ -  نيم (۱۳۹۴)
  ۷ -  جيب بر خيابان جنوبي (۱۳۹۰)
  ۸ -  حوالي اتوبان (۱۳۸۷)
  ۹ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۷۹)
  ۱۰ -  دارا و ندار (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.