سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محسن جابری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / مدير تهيه (۱) / دستيار دوم فيلمبردار (۱) / دستيار فيلمبردار (۱) / گروه فني فيلمبرداري  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   دستيار دوم فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  كلاغ (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   دستيار دوم فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. مدير تهيه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  دايره مينا (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   دستيار دوم فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. دستيار دوم فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شيفته (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   دستيار دوم فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چشمهايش (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   دستيار دوم فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  راز شب باراني (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.