سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كريم نشاط

 

فيلم شناسی :   نويسنده (۳) / بازيگر (۳۶) / مدير تهيه (۶) / مدير توليد (۱) / مسئول لباس (۱) / مدير تداركات  (۱) فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   مسئول لباس   مدير تداركات  
 1. نويسنده  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  كوثر (۱۳۵۳)
  ۲ -  ماجراجويان خشن (۱۳۵۳)
  ۳ -  طاهر (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   مسئول لباس   مدير تداركات  
 1. بازيگر  : (۳۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  شب هاي تهران (۱۳۷۹)
  ۲ -  دوستان (۱۳۷۸)
  ۳ -  زخمي (۱۳۷۶)
  ۴ -  آباداني ها (۱۳۷۱)
  ۵ -  دايان باخ (۱۳۷۱)
  ۶ -  دو روي سكه (۱۳۷۱)
  ۷ -  قافله (۱۳۷۱)
  ۸ -  آواز تهران (۱۳۷۰)
  ۹ -  تبعيدي ها (۱۳۷۰)
  ۱۰ -  دو نيمه سيب (۱۳۷۰)
  ۱۱ -  آخرين مهلت (۱۳۶۸)
  ۱۲ -  غريبه (۱۳۶۶)
  ۱۳ -  گرفتار (۱۳۶۶)
  ۱۴ -  بي پناه (۱۳۶۵)
  ۱۵ -  شبح كژدم (۱۳۶۵)
  ۱۶ -  كنار بركه ها (۱۳۶۵)
  ۱۷ -  مأموريت (۱۳۶۵)
  ۱۸ -  معما (۱۳۶۵)
  ۱۹ -  سامان (۱۳۶۴)
  ۲۰ -  گردباد (۱۳۶۴)
  ۲۱ -  مدار بسته (۱۳۶۴)
  ۲۲ -  پيك جنگل (۱۳۶۲)
  ۲۳ -  مرگ سفيد (۱۳۶۲)
  ۲۴ -  ملخ زدگان (۱۳۶۲)
  ۲۵ -  مرز (۱۳۶۰)
  ۲۶ -  از فرياد تا ترور (۱۳۵۹)
  ۲۷ -  امشب اشكي مي ريزد (۱۳۵۷)
  ۲۸ -  باغ بلور (۱۳۵۷)
  ۲۹ -  تلافي (۱۳۵۶)
  ۳۰ -  شارلوت به بازارچه مي آيد (۱۳۵۶)
  ۳۱ -  علف هاي هرز (۱۳۵۵)
  ۳۲ -  بابا خالدار (۱۳۵۴)
  ۳۳ -  خانه خراب (۱۳۵۴)
  ۳۴ -  شاهرگ (۱۳۵۴)
  ۳۵ -  باشرف ها (۱۳۵۱)
  ۳۶ -  صيادان نمكزار (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   مسئول لباس   مدير تداركات  
 1. مدير تهيه  : (۶)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  طاهر (۱۳۵۲)
  ۲ -  هلوي پوست كنده (۱۳۵۲)
  ۳ -  شيطان سفيد (۱۳۴۴)
  ۴ -  صيادان نمكزار (۱۳۴۴)
  ۵ -  فرياد دهكده (۱۳۴۴)
  ۶ -  اشك شوق (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   مسئول لباس   مدير تداركات  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  در محاصره (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   مسئول لباس   مدير تداركات  
 1. مسئول لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آخرين مهلت (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   مسئول لباس   مدير تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  ماجراهاي علاءالدين و چراغ جادو (۱۳۵۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.