سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن رضايی

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۱) / بازيگر (۱۰۴) / مدير تهيه (۱) / دستيار صحنه (۱) / گروه فني (۳) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   بازيگر   مدير تهيه   دستيار صحنه   گروه فني   امور فني  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دو نيمه سيب (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   بازيگر   مدير تهيه   دستيار صحنه   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۱۰۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  مشمشه (۱۳۹۷)
  ۲ -  سفر به شرق (۱۳۸۰)
  ۳ -  دوستان (۱۳۷۸)
  ۴ -  عشق شيشه اي (۱۳۷۸)
  ۵ -  آي پارا (۱۳۷۷)
  ۶ -  بدلكاران (۱۳۷۶)
  ۷ -  بالاتر از خطر (۱۳۷۵)
  ۸ -  حرفه اي (۱۳۷۵)
  ۹ -  روي خط مرگ (۱۳۷۵)
  ۱۰ -  عقرب (۱۳۷۵)
  ۱۱ -  شاخ گاو (۱۳۷۴)
  ۱۲ -  گروگان (۱۳۷۴)
  ۱۳ -  الو!الو! من جوجوام (۱۳۷۳)
  ۱۴ -  حالا چه شود! (۱۳۷۳)
  ۱۵ -  عروسي خون (۱۳۷۳)
  ۱۶ -  مرواريد سياه (۱۳۷۳)
  ۱۷ -  نيش (۱۳۷۳)
  ۱۸ -  آباداني ها (۱۳۷۱)
  ۱۹ -  بندر مه آلود (۱۳۷۱)
  ۲۰ -  دايان باخ (۱۳۷۱)
  ۲۱ -  قافله (۱۳۷۱)
  ۲۲ -  آقاي بخشدار (۱۳۷۰)
  ۲۳ -  دو نيمه سيب (۱۳۷۰)
  ۲۴ -  جستجو در جزيره (۱۳۶۹)
  ۲۵ -  ملك خاتون (۱۳۶۹)
  ۲۶ -  بازي تمام شد (۱۳۶۸)
  ۲۷ -  روز باشكوه (۱۳۶۷)
  ۲۸ -  شبح كژدم (۱۳۶۵)
  ۲۹ -  سرباز كوچك (۱۳۶۳)
  ۳۰ -  افيون ـ تب مرگ (۱۳۶۰)
  ۳۱ -  دانه هاي گندم (۱۳۵۹)
  ۳۲ -  مشت مرد (۱۳۵۷)
  ۳۳ -  نفس گير (۱۳۵۷)
  ۳۴ -  اشك رقاصه (۱۳۵۶)
  ۳۵ -  خان نايب (۱۳۵۶)
  ۳۶ -  سكوت بزرگ (۱۳۵۶)
  ۳۷ -  طغيانگر (۱۳۵۶)
  ۳۸ -  قول مرد (۱۳۵۶)
  ۳۹ -  كوسه جنوب (۱۳۵۶)
  ۴۰ -  با هم ولي تنها (۱۳۵۵)
  ۴۱ -  جدال (۱۳۵۵)
  ۴۲ -  چلچراغ (۱۳۵۵)
  ۴۳ -  شير خفته (۱۳۵۵)
  ۴۴ -  گل خشخاش (۱۳۵۵)
  ۴۵ -  پاشنه طلا (۱۳۵۴)
  ۴۶ -  ذبيح (۱۳۵۴)
  ۴۷ -  فرار از حجله (۱۳۵۴)
  ۴۸ -  كندو (۱۳۵۴)
  ۴۹ -  نيزار (۱۳۵۴)
  ۵۰ -  هيچ كسي بابا نميشه (۱۳۵۴)
  ۵۱ -  آقا مهدي وارد مي شود (۱۳۵۳)
  ۵۲ -  اوستا كريم نوكرتيم (۱۳۵۳)
  ۵۳ -  خوشگلا عوضي گرفتين (۱۳۵۳)
  ۵۴ -  كوثر (۱۳۵۳)
  ۵۵ -  ماشين مشتي ممدلي (۱۳۵۳)
  ۵۶ -  مهدي فرنگي (۱۳۵۳)
  ۵۷ -  نبرد عقاب ها (۱۳۵۳)
  ۵۸ -  پريزاد (۱۳۵۲)
  ۵۹ -  جبار سرجوخه فراري (۱۳۵۲)
  ۶۰ -  صخره سياه (۱۳۵۲)
  ۶۱ -  قربون زن ايروني (۱۳۵۲)
  ۶۲ -  گداي ميليونر (۱۳۵۲)
  ۶۳ -  ناخدا باخدا (۱۳۵۲)
  ۶۴ -  جدال در كوير (۱۳۵۱)
  ۶۵ -  حسن ديناميت (۱۳۵۱)
  ۶۶ -  دشنه (۱۳۵۱)
  ۶۷ -  صبح روز چهارم (۱۳۵۱)
  ۶۸ -  طغرل (۱۳۵۱)
  ۶۹ -  كافر (۱۳۵۱)
  ۷۰ -  ميخك سفيد (۱۳۵۱)
  ۷۱ -  يك جو غيرت (۱۳۵۱)
  ۷۲ -  پهلوان در قرن اتم (۱۳۵۰)
  ۷۳ -  پهلوان مفرد (۱۳۵۰)
  ۷۴ -  مرد افكن (۱۳۵۰)
  ۷۵ -  رقاصه شهر (۱۳۴۹)
  ۷۶ -  زيباي جيب بر (۱۳۴۹)
  ۷۷ -  شهر گناه (۱۳۴۹)
  ۷۸ -  شيرين و فرهاد (۱۳۴۹)
  ۷۹ -  عروس بيانكا (۱۳۴۹)
  ۸۰ -  قهرمانان (۱۳۴۹)
  ۸۱ -  قاتلين هم مي گريند (۱۳۴۸)
  ۸۲ -  قهوه خانه قنبر (۱۳۴۸)
  ۸۳ -  مردان روزگار (۱۳۴۸)
  ۸۴ -  نسل شجاعان (۱۳۴۸)
  ۸۵ -  تك تازان صحرا (۱۳۴۷)
  ۸۶ -  سر سخت (۱۳۴۷)
  ۸۷ -  من شوهر مي خواهم (۱۳۴۷)
  ۸۸ -  فراري (۱۳۴۶)
  ۸۹ -  فرداي باشكوه (۱۳۴۶)
  ۹۰ -  گنج و رنج (۱۳۴۶)
  ۹۱ -  مرد دو چهره (۱۳۴۶)
  ۹۲ -  يكه بزن (۱۳۴۶)
  ۹۳ -  فيل و فنجان (۱۳۴۵)
  ۹۴ -  كلاه نمدي (۱۳۴۵)
  ۹۵ -  دزد بانك (۱۳۴۴)
  ۹۶ -  مرخصي اجباري (۱۳۴۴)
  ۹۷ -  نبرد غول ها (۱۳۴۴)
  ۹۸ -  ببر رينگ (۱۳۴۳)
  ۹۹ -  تعقيب خطرناك (۱۳۴۳)
  ۱۰۰ -  جاهل محل (۱۳۴۳)
  ۱۰۱ -  شكوفه هاي اميد (۱۳۴۳)
  ۱۰۲ -  گل هاي گيلان (۱۳۴۳)
  ۱۰۳ -  پرتگاه مخوف (۱۳۴۲)
  ۱۰۴ -  پيمان دوستي (۱۳۳۸)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   بازيگر   مدير تهيه   دستيار صحنه   گروه فني   امور فني  
 1. مدير تهيه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مشت مرد (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   بازيگر   مدير تهيه   دستيار صحنه   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دمرل (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   بازيگر   مدير تهيه   دستيار صحنه   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پسر مريم (۱۳۷۷)
  ۲ -  مردي از جنس بلور (۱۳۷۷)
  ۳ -  معصوم (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   بازيگر   مدير تهيه   دستيار صحنه   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مردي از جنس بلور (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.