سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

احمدرضا اكبری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / دستيار اول فيلمبردار (۱) / دستيار دوم فيلمبردار (۱) / گروه فيلمبرداري (۵) / دستيار فيلمبردار (۵) / گروه فني فيلمبرداري (۷) / گروه فني (۵) / امور فني  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  باز هم سيب داري؟ (۱۳۸۵)
  ۲ -  ديار عاشقان (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  چه خوبه كه برگشتي (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار دوم فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عروس فراري (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  شيرين قناري بود (۱۳۹۰)
  ۲ -  انتهاي زمين (۱۳۸۶)
  ۳ -  باز هم سيب داري؟ (۱۳۸۵)
  ۴ -  پاپيتال (۱۳۸۵)
  ۵ -  جنايت (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  چريكه هورام (۱۳۷۸)
  ۲ -  حمله به اچ3 (۱۳۷۳)
  ۳ -  تماس (۱۳۶۸)
  ۴ -  دوران سربي (۱۳۶۷)
  ۵ -  ديار عاشقان (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  زن شرقي (۱۳۷۶)
  ۲ -  پناهنده (۱۳۷۲)
  ۳ -  آباداني ها (۱۳۷۱)
  ۴ -  دادستان (۱۳۷۰)
  ۵ -  دره شاپرك ها (۱۳۷۰)
  ۶ -  ديگه چه خبر!؟ (۱۳۷۰)
  ۷ -  دريا براي تو (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پوتين (۱۳۷۰)
  ۲ -  آخرين پرواز (۱۳۶۸)
  ۳ -  گودال (۱۳۶۷)
  ۴ -  ملاقات (۱۳۶۵)
  ۵ -  سردار جنگل (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آنها هيچكس را دوست ندارند (۱۳۷۲)
  ۲ -  ميرزا كوچك خان (۱۳۶۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.