سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهران اميريان

 

فيلم شناسی :   دستيار دوم فيلمبردار (۲) / گروه فيلمبرداري (۸) / دستيار فيلمبردار (۱) / گروه فني فيلمبرداري (۲) / گروه فني  (۲) فيلم شناسی :   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. دستيار دوم فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دعوت (۱۳۸۷)
  ۲ -  قارچ سمي (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  پسر تهروني (۱۳۸۷)
  ۲ -  راننده تاكسي (۱۳۸۵)
  ۳ -  عاشق (۱۳۸۵)
  ۴ -  جزيره آهني (۱۳۸۳)
  ۵ -  گرداب (۱۳۸۳)
  ۶ -  ساراي (۱۳۷۶)
  ۷ -  ساغر (۱۳۷۶)
  ۸ -  چهره (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  هامون و دريا (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جوانمرد (۱۳۷۵)
  ۲ -  بلنديهاي صفر (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جان سخت (۱۳۷۶)
  ۲ -  خواهران غريب (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.