سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

قاسمی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / حمل و نقل (۱) / با تشكر از  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  سحرگاه پيروزي (۱۳۷۸)
  ۲ -  مريم و ماني (۱۳۵۷)
  ۳ -  صلاح الدين ايوبي (۱۳۵۱)
  ۴ -  فيل و فنجان (۱۳۴۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عشق شيشه اي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دوئل (۱۳۸۲)
  ۲ -  رخساره (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.