سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا شالچی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / برنامه ريز (۱) / دستيار كارگردان (۱) / مدير روابط عمومي (۱) / نويسنده (۱) / سرمايه گذار (۱) / طراح لباس  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   نويسنده   سرمايه گذار   طراح لباس  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  صداي سخن عشق (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   نويسنده   سرمايه گذار   طراح لباس  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آنها هيچكس را دوست ندارند (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   نويسنده   سرمايه گذار   طراح لباس  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  راز كوكب (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   نويسنده   سرمايه گذار   طراح لباس  
 1. مدير روابط عمومي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آنها هيچكس را دوست ندارند (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   نويسنده   سرمايه گذار   طراح لباس  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  صداي سخن عشق (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   نويسنده   سرمايه گذار   طراح لباس  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  صداي سخن عشق (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   نويسنده   سرمايه گذار   طراح لباس  
 1. طراح لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  صداي سخن عشق (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.