سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محسن صادقی نسب

  تاريخ و محل تولد
بيست و دوم مهر ماه سال 1332
تهران
 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۲) / برنامه ريز (۵) / دستيار كارگردان (۵) / گروه كارگرداني (۱) / بازيگر (۴) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   با تشكر از  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مظفرنامه (۱۳۸۶)
  ۲ -  ابراهيم خليل الله (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   با تشكر از  
 1. برنامه ريز  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  نظام از راست (۱۳۸۷)
  ۲ -  مظفرنامه (۱۳۸۶)
  ۳ -  ابراهيم خليل الله (۱۳۸۴)
  ۴ -  روزي كه خواستگار آمد (۱۳۷۵)
  ۵ -  عروسي مهتاب (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  طوطيا (۱۳۷۷)
  ۲ -  روزي كه خواستگار آمد (۱۳۷۵)
  ۳ -  عروسي مهتاب (۱۳۷۵)
  ۴ -  پايان كودكي (كودك قهرمان) (۱۳۷۲)
  ۵ -  آتش در خرمن (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   با تشكر از  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرد نامرئي (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  خروج (۱۳۹۸)
  ۲ -  ابراهيم خليل الله (۱۳۸۴)
  ۳ -  مقاومت (۱۳۶۵)
  ۴ -  ما ايستاده ايم (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هبوط (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.