سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محسن چگينی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۲) / بازيگر (۱) / تهيه كننده (۳) / مجري طرح  (۲) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نابخشوده (۱۳۷۵)
  ۲ -  دشمن (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جان سخت (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح  
 1. تهيه كننده  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  خوب بد جلف 2 : ارتش سري (۱۳۹۸)
  ۲ -  خوب بد جلف (۱۳۹۴)
  ۳ -  سربلند (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  توكيو بدون توقف (۱۳۸۱)
  ۲ -  عينك دودي (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.