سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

آزيتا موگويی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / دستيار اول كارگردان (۲) / برنامه ريز (۶) / دستيار كارگردان (۶) / منشي صحنه (۸) / نويسنده (۱) / طرح اوليه داستان از (۱) / تهيه كننده (۱) / مجري طرح (۵) / مدير توليد (۵) / طراح صحنه و لباس (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ايده اصلي (۱۳۹۷)
  ۲ -  تراژدي (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زن دوم (۱۳۸۶)
  ۲ -  عاشق (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. برنامه ريز  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  زن دوم (۱۳۸۶)
  ۲ -  عاشق (۱۳۸۵)
  ۳ -  رازها (۱۳۸۳)
  ۴ -  شكلات (۱۳۸۲)
  ۵ -  هزاران زن مثل من (۱۳۷۹)
  ۶ -  عشق + 2 (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  رازها (۱۳۸۳)
  ۲ -  شكلات (۱۳۸۲)
  ۳ -  هزاران زن مثل من (۱۳۷۹)
  ۴ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)
  ۵ -  عشق + 2 (۱۳۷۷)
  ۶ -  ساغر (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. منشي صحنه  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  چهره (۱۳۷۴)
  ۲ -  هبوط (۱۳۷۲)
  ۳ -  چشمهايم براي تو (۱۳۷۱)
  ۴ -  مريم و مي تيل (۱۳۷۱)
  ۵ -  دادستان (۱۳۷۰)
  ۶ -  حكايت آن مرد خوشبخت (۱۳۶۹)
  ۷ -  پنجاه و سه نفر (۱۳۶۸)
  ۸ -  مرگ پلنگ (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هزاران زن مثل من (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  تراژدي (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ايده اصلي (۱۳۹۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. مجري طرح  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  وقتي برگشتم (۱۳۹۴)
  ۲ -  حكايت عاشقي (۱۳۹۳)
  ۳ -  آدمكش (۱۳۸۸)
  ۴ -  انعكاس (۱۳۸۷)
  ۵ -  پسر آدم، دختر حوا (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  وقتي برگشتم (۱۳۹۴)
  ۲ -  فرزند چهارم (۱۳۹۱)
  ۳ -  آدمكش (۱۳۸۸)
  ۴ -  انعكاس (۱۳۸۷)
  ۵ -  پسر آدم، دختر حوا (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هزاران زن مثل من (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سايه به سايه (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.