سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميد قدكچی

نام اصلي: حميد قدكچيان

 زندگينامه  

حميد قدكچيان فعاليت هنري خود را با ورود به لابراتوار عكاسي و همچنين پس از گذراندن تحصيلات سينمائي خود در رشته هاي صدابرداري، تدوين، موسيقي و كارگرداني آغاز نمود. او در زمينه ي صدا بيش از پانصد فيلم را صدابرداري و ميكس كرده است. در همين زمينه بيش از1000 فيلم خارجي را صداگذاري و موسيقي سازي كرده است. در زمينه ي تدوين بيش از 10 فيلم خارجي را صداگذاري و 50 سريال تلويزيوني را مونتاژ كرده است. او بيش از 50 طرح داستاني كوتاه و بلند و چندين سناريو نوشت و كارگرداني 5 سريال تلويزيوني را نيز عهده دار بوده است. قدكچيان مديريت استوديوهاي دماوند، ژورك و كنكاش را بعهده داشته و يكي از چند اپتيك من سينماي ايران شد ( اپتيك يعني فيلمبرداري صدا).

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۶) / تدوين (۱) / دستيار تدوين (۱) / صدابردار (۱) / صداگذار (۲) / صداگذاري و ميكس (۱۶) / ميكس (۶) / امور فني صدا (۱۱) / افكت (۱۱) / صدابرداري استوديو (۱) / لابراتوار (۳) / چاپ (۳) / ساخت آنونس  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تدوين   دستيار تدوين   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   افكت   صدابرداري استوديو   لابراتوار   چاپ   ساخت آنونس  
 1. دستيار كارگردان  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  افعي (۱۳۷۱)
  ۲ -  طپش (۱۳۶۷)
  ۳ -  زمزمه (۱۳۶۶)
  ۴ -  جدال در تاسوكي (۱۳۶۵)
  ۵ -  مأموريت (۱۳۶۵)
  ۶ -  گردباد (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تدوين   دستيار تدوين   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   افكت   صدابرداري استوديو   لابراتوار   چاپ   ساخت آنونس  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  معصوم (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تدوين   دستيار تدوين   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   افكت   صدابرداري استوديو   لابراتوار   چاپ   ساخت آنونس  
 1. دستيار تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عشق كافي نيست (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تدوين   دستيار تدوين   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   افكت   صدابرداري استوديو   لابراتوار   چاپ   ساخت آنونس  
 1. صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  فرار از جهنم (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تدوين   دستيار تدوين   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   افكت   صدابرداري استوديو   لابراتوار   چاپ   ساخت آنونس  
 1. صداگذار  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شوك (۱۳۷۵)
  ۲ -  تابع قانون (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تدوين   دستيار تدوين   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   افكت   صدابرداري استوديو   لابراتوار   چاپ   ساخت آنونس  
 1. صداگذاري و ميكس  : (۱۶)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  حماسه 2519 (۱۳۷۶)
  ۲ -  خفاش (۱۳۷۶)
  ۳ -  شاهرگ (۱۳۷۶)
  ۴ -  شب روباه (۱۳۷۵)
  ۵ -  قانون (۱۳۷۴)
  ۶ -  ماه پيشوني (۱۳۷۴)
  ۷ -  آقاي شانس (۱۳۷۳)
  ۸ -  نيش (۱۳۷۳)
  ۹ -  آنها هيچكس را دوست ندارند (۱۳۷۲)
  ۱۰ -  ترانزيت (۱۳۷۲)
  ۱۱ -  شاهين طلايي (۱۳۷۲)
  ۱۲ -  دو روي سكه (۱۳۷۱)
  ۱۳ -  قافله (۱۳۷۱)
  ۱۴ -  آواز تهران (۱۳۷۰)
  ۱۵ -  شانس زندگي (۱۳۷۰)
  ۱۶ -  شتابزده (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تدوين   دستيار تدوين   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   افكت   صدابرداري استوديو   لابراتوار   چاپ   ساخت آنونس  
 1. ميكس  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  معصوم (۱۳۷۷)
  ۲ -  بلنديهاي صفر (۱۳۷۲)
  ۳ -  خوش خيال (۱۳۷۱)
  ۴ -  قهرمان (۱۳۷۰)
  ۵ -  پنجره (۱۳۶۷)
  ۶ -  شب حادثه (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تدوين   دستيار تدوين   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   افكت   صدابرداري استوديو   لابراتوار   چاپ   ساخت آنونس  
 1. امور فني صدا  : (۱۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تيغ آفتاب (۱۳۶۹)
  ۲ -  سكوت (۱۳۶۹)
  ۳ -  عشق و مرگ (۱۳۶۹)
  ۴ -  گربه آوازخوان (۱۳۶۹)
  ۵ -  پاتال و آرزوهاي كوچك (۱۳۶۸)
  ۶ -  خواستگاري (۱۳۶۸)
  ۷ -  فاني (۱۳۶۸)
  ۸ -  گزل (۱۳۶۸)
  ۹ -  زمزمه (۱۳۶۶)
  ۱۰ -  ميهماني خصوصي (۱۳۶۵)
  ۱۱ -  برگ و باد (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تدوين   دستيار تدوين   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   افكت   صدابرداري استوديو   لابراتوار   چاپ   ساخت آنونس  
 1. افكت  : (۱۱)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دو همسفر (۱۳۷۰)
  ۲ -  شب بيست و نهم (۱۳۶۸)
  ۳ -  پنجره (۱۳۶۷)
  ۴ -  دلار (۱۳۶۷)
  ۵ -  پرستار شب (۱۳۶۶)
  ۶ -  غريبه (۱۳۶۶)
  ۷ -  مأموريت (۱۳۶۵)
  ۸ -  پيراك (۱۳۶۳)
  ۹ -  حادثه (۱۳۶۳)
  ۱۰ -  شب شكن (۱۳۶۳)
  ۱۱ -  شكار در شب (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تدوين   دستيار تدوين   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   افكت   صدابرداري استوديو   لابراتوار   چاپ   ساخت آنونس  
 1. صدابرداري استوديو  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زخمه (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تدوين   دستيار تدوين   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   افكت   صدابرداري استوديو   لابراتوار   چاپ   ساخت آنونس  
 1. لابراتوار  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  جمعه (۱۳۵۶)
  ۲ -  در شهر خبري نيست (۱۳۵۶)
  ۳ -  صبح خاكستر (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تدوين   دستيار تدوين   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   افكت   صدابرداري استوديو   لابراتوار   چاپ   ساخت آنونس  
 1. چاپ  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  جمعه (۱۳۵۶)
  ۲ -  در شهر خبري نيست (۱۳۵۶)
  ۳ -  صبح خاكستر (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تدوين   دستيار تدوين   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   افكت   صدابرداري استوديو   لابراتوار   چاپ   ساخت آنونس  
 1. ساخت آنونس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  حماسه 2519 (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.