سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين احدی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / تداركات (۲) / گروه تداركات (۸) / دستيار تداركات (۷) / خدمات  (۶) فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سهراب (۱۳۷۸)
  ۲ -  نيش (۱۳۷۳)
  ۳ -  دادستان (۱۳۷۰)
  ۴ -  تيغ آفتاب (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دو روي سكه (۱۳۷۱)
  ۲ -  شانس زندگي (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. گروه تداركات  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  پسر تهروني (۱۳۸۷)
  ۲ -  دلخون (۱۳۸۷)
  ۳ -  ديوار (۱۳۸۶)
  ۴ -  نيمه پنهان (۱۳۸۰)
  ۵ -  زخمي (۱۳۷۶)
  ۶ -  نيش (۱۳۷۳)
  ۷ -  آواز تهران (۱۳۷۰)
  ۸ -  ردپاي گرگ (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. دستيار تداركات  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  عشق گمشده (۱۳۷۵)
  ۲ -  تابع قانون (۱۳۷۱)
  ۳ -  تيغ آفتاب (۱۳۶۹)
  ۴ -  خواستگاري (۱۳۶۸)
  ۵ -  زير بامهاي شهر (۱۳۶۸)
  ۶ -  ارثيه (۱۳۶۷)
  ۷ -  غريبه (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. خدمات  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  كنسرت روي آب (۱۳۸۹)
  ۲ -  نفرين (۱۳۸۹)
  ۳ -  تو را دوست دارم (۱۳۷۸)
  ۴ -  سهراب (۱۳۷۸)
  ۵ -  جنگجوي پيروز (۱۳۷۷)
  ۶ -  دادستان (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.