سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهدی سماكار

 

فيلم شناسی :   تصويربردار پشت صحنه (۱) / فيلمبردار تيتراژ (۳) / عنوان بندي (۲) / تيتراژ (۱۵) / ساخت آنونس  (۱) فيلم شناسی :   تصويربردار پشت صحنه   فيلمبردار تيتراژ   عنوان بندي   تيتراژ   ساخت آنونس  
 1. تصويربردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پناهنده (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   تصويربردار پشت صحنه   فيلمبردار تيتراژ   عنوان بندي   تيتراژ   ساخت آنونس  
 1. فيلمبردار تيتراژ  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  جنگجوي پيروز (۱۳۷۷)
  ۲ -  مجسمه (۱۳۷۱)
  ۳ -  تحفه ها (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   تصويربردار پشت صحنه   فيلمبردار تيتراژ   عنوان بندي   تيتراژ   ساخت آنونس  
 1. عنوان بندي  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  لژيون (۱۳۷۷)
  ۲ -  تولد يك پروانه (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   تصويربردار پشت صحنه   فيلمبردار تيتراژ   عنوان بندي   تيتراژ   ساخت آنونس  
 1. تيتراژ  : (۱۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  جمعه (۱۳۷۸)
  ۲ -  آژانس شيشه اي (۱۳۷۶)
  ۳ -  زن شرقي (۱۳۷۶)
  ۴ -  بچه هاي آسمان (۱۳۷۵)
  ۵ -  غزال (۱۳۷۴)
  ۶ -  زير درختان زيتون (۱۳۷۲)
  ۷ -  زينت (۱۳۷۲)
  ۸ -  سجاده آتش (۱۳۷۲)
  ۹ -  تيك تاك (۱۳۷۱)
  ۱۰ -  چكمه (۱۳۷۱)
  ۱۱ -  خسوف (۱۳۷۱)
  ۱۲ -  خمره (۱۳۷۰)
  ۱۳ -  زندگي و ديگر هيچ (۱۳۷۰)
  ۱۴ -  كارآگاه 2 (۱۳۶۷)
  ۱۵ -  مشق شب (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   تصويربردار پشت صحنه   فيلمبردار تيتراژ   عنوان بندي   تيتراژ   ساخت آنونس  
 1. ساخت آنونس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جنگجوي پيروز (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.